85% ... e të vetëpunësuarve, falimentojnë në 5 vitet e para ose ndalojnë

60% ... familjeve u duhet një të ardhur e dytë për të mbajtur standardin e tyre

58% ... punëtorët janë të pakënaqur me atë që bëjnë

35% ... gratë ende fitojnë mbi 30% më pak se burrat për të njëjtën punë

E gjen veten diku në këto fakte?

... për të ndryshuar gjërat që duhet të ndryshosh.

Marketingu në bazë të rrjetit ose Network Marketing është metodë e dëshmuar dhe e suksesshme e shitjes, kurse ndërkohë mbi 200 miliard dollar amerikan shitje në vjet (përfundimisht me vitin 2018), për atë shkak nuk nevojitet të parashtrohet pyetja se athua ky model afarist funksionon.

KABOSHON™ bju ofron mundësi që të gjeneroni të ardhura pasive ose të ndërtoni biznes që ju mundëson të realizoni liri financiare dhe të jetoni ashtu sikur që ju dëshironi të jetoni dhe të punoni prej atje ku ju të dëshironi. Për familjen e juaj, për më të afërmit e juaj, për vete.

Shfrytëzoni mundësinë dhe bëhuni pjesë e KABOSHON™.

FILLONI TANI

Fitoni para me KABOSHON™

Porositni prodhime cilësore që njerëzit i përdorin çdo ditë dhe fitoni në tre mënyra:

  • Bonus për  udhëzim të secilit klient të ri të rekomanduar nga ju të cilët rregullisht blejnë në KABOSHON™
  • Bonus për rritjen e biznes aktivitetit të juaj.
  • Leadership Bonus për njohuri të fituar që e ndani për t’i bërë të tjerët të suksesshëm.
FILLONI TANI

Suksesi nuk është rastësisht

Mundeni të mësoni të bëheni të suksesshëm, por patjetër duhet të jepni kohë. …. sepse Roma nuk është ndërtuar për një ditë.

Ne ju mbështesim në këtë mënyrë.

Kaboshon™ Akademia bazohet në trajnimin e orientuar ndaj edukimeve praktike dhe është e kapshme vetëm për partnerët tanë afarist në KABOSHON. Mësoni paralelisht se si zhvillohet biznesi i juaj. Kurse për pronësi korporative, shitje, lideritet, shëndetësi, prosperitet dhe bilanc të jetës.

Trajnime edukative që do t’ju çojnë më tutje dhe do t’ju inspirojnë!

FILLONI TANI

Përse Kaboshon™

Kaboshon™ iu mundëson të ndërtoni biznes personal pa u kujdesur për rreziqet nga puna e pavarur.

Kaboshon™ iu mundëson të fitoni të ardhura shtesë pa i larguar nga pamja qëllimet personale dhe profesionale.

Pa marrë parasysh atë se a ndjeheni të ftuar të jeni sipërmarrës apo thjesht dëshironi të arrini të ardhura shtesë, ne gjithmonë dyert i mbajmë të hapura për juve.

„Plani jonë për karrierë si tërësi është individual, efektiv dhe do t'iu inspirojë.“

REGJISTROHUNI TANI